گروه امنیت سایبری BSIA آیین نامه جدیدی را برای تولیدکنندگان منتشر کرده است


گروه امنیت سایبری انجمن صنایع امنیتی بریتانیا (BSIA) یک آیین نامه جدید برای تولیدکنندگان سیستم های ایمنی و امنیتی منتشر کرده است.

تولیدکنندگان سیستم های امنیتی و ایمنی – یک کد از اقدامات مربوط به امنیت سایبری که توسط گروه تأمین محصولات امنیت سایبری BSIA (CySPAG) تهیه شده است ، به اطمینان از اعتماد در سراسر زنجیره تامین ، ارتقا conn اتصال و خدمات ایمن محصول و ارائه اطمینان مشتری در مورد راه حل های مرتبط کمک می کند. آیین نامه عملی از زنجیره تأمین در تعهد خود برای مراقبت از سایر کاربران شبکه حمایت خواهد کرد ، به ویژه در مورد محافظت از یکپارچگی اقدامات امنیتی سایبری موجود یا اجرای اقدامات متقابل در راه حل های جدید.

“گام بعدی در شناخت تلاشهای جمعی ذینفعان نصب ، تولیدکنندگان و طراحان”

این پیش نویس این آیین نامه به دنبال نصب برنده جایزه سیستم های ایمنی و امنیتی – یک کد امنیت سایبری صادر شده توسط CySPAG در سال 2020 است.

استیو لمپت ، مدیر فنی ، BSIA ، گفت: “ما در BSIA مدت ها است که در نظر گرفته ایم و بحث کرده ایم که چگونه صنعت ما می تواند از طریق زنجیره تامین خود راه حل های موثر امنیت سایبری را برای کاربران نهایی ارائه دهد و ما معتقدیم که برای این کار ، زنجیره های تأمین ما باید راه هایی برای همکاری و پشتیبانی از فرایندهایی که به این مهم دست می یابند پیدا کند.

“انتشار این آیین نامه جدید در حال حاضر فرآیند کاملی را برای زنجیره های تأمین فراهم می کند که همراه با نصب کننده هایی که به نصب سیستم های ایمنی و امنیتی – کد امنیت سایبری پایبند هستند ، استفاده شود. این باید اطمینان خاطر را برای کاربران نهایی در مورد امنیت سایبری سیستم های آنها فراهم کند ، نه تنها هنگام نصب ، بلکه در تمام مدت قرارداد.

“عملی ساختن این کد عملی گام بعدی در شناخت تلاشهای جمعی از ذینفعان نصب ، تولیدکنندگان و طراحان در ارائه راه حل امنیت سایبری است.

“ما امیدواریم که بتوانیم با این رویکرد عملی برای مقابله و مدیریت خطرات امنیت سایبری ، بخش را به جلو حرکت دهیم. ایده این است که متخصصان ایمنی و امنیت راهنمایی کنند تا خارج از چارچوب در مورد استفاده از فن آوری های جدید و تجهیزات صنایع ما با ابزار حرفه ای برای آینده فکر کنند. “

توصیه های این کد علاوه بر سایر استانداردها و کدهای عملی مربوط به سیستم ها و تجهیزات نصب شده ، در عمل نیز اعمال می شود. هرگونه اسناد یا چک لیست های ذکر شده در این آیین نامه ممکن است با موارد مورد نیاز سایر استانداردها یا آیین نامه های مربوط به سیستم های ایمنی و امنیتی و اجزای آنها ترکیب شود ، اما ممکن است در مورد سایر دستگاه ها و سیستم ها نیز اعمال شود.

برای بارگیری سازندگان سیستم های ایمنی و امنیتی – کد امنیت سایبری ، لطفا از وب سایت BSIA CySPAG دیدن کنید.

دیدگاهتان را بنویسید