میتی یک قرارداد خدمات امنیتی جدید سه ساله با Associated Ports انگلیس به دست آورد


میتی قرارداد سه ساله جدیدی را برای ارائه خدمات امنیتی به بنادر وابسته انگلیس (ABP) برنده شده است. این قرارداد دارای گزینه تمدید برای دو سال دیگر است و می بیند که میتی به 21 بندر ABP در انگلیس ، اسکاتلند و ولز خدمات ارائه می دهد.

طبق این قرارداد ، میتی خدمات امنیتی را با پرسنل ، از جمله گشت سایت و کنترل دسترسی ، برای مناطق محدود در تمام سایت های ABP فراهم می کند. با 88 میلیون تن بار ، حدود 25٪ از کل تجارت دریایی انگلستان در بندرهای ABP هر ساله انجام می شود ، این خدمات برای تداوم زنجیره های تأمین مشاغل مهم هستند.

میتی جستجو و بازرسی از مسافران ، از جمله خدمات اسکن بدن ، را برای عملیات مسافران ABP در ساوتهمپتون ، پلیموث و سایر بنادر انگلستان انجام خواهد داد. بندر ساوتهمپتون ABP بندر شماره یک سفر دریایی در اروپا است. در حالی که آماده می شود تا در ترمینال مسافرتی Horizon جدید خود با کشتی ملاقات کند و از آنجایی که خدمات سفر دریایی در تابستان از سر گرفته می شود ، امنیت برای اطمینان از ایمنی میلیون ها پرسنل بندر و مسافران سفر دریایی که به طور معمول هر ساله از بندر عبور می کنند ، کلید خواهد بود.

جیسون توس ، مدیر عامل ، خدمات بازرگانی ، میتی ، گفت: “ما خوشحالیم که توسط بنادر Associated انگلیس برای ارائه خدمات امنیتی کلیدی به سایتهایمان انتخاب شده ایم. ما مشتاقانه منتظر همکاری نزدیک با بنادر انگلیس و استفاده از تجربه حمل و نقل برای ارائه راهکاری هستیم که به منظور حفظ امنیت مسافران و همکاران و فعالیت بنادر انگلیس به منظور حمایت از بخش دریایی انگلیس کمک می کند. “

مایک مک کارتن ، مدیر ایمنی ، مهندسی و امور دریایی ، بنادر وابسته انگلیس ، گفت: “امنیت در بنادر ما نقشی حیاتی دارد و این توافق نامه فرصت های جدیدی را برای بهبود بیشتر امنیت ایجاد می کند. این سرمایه گذاری اخیر ما در زمینه سخت افزار و نظارت را تقویت می کند ، باعث می شود بندرها و عملیات ما ایمن تر شود و از زیرساخت ها و عموم مردم محافظت شود. ما مشتاقانه منتظر همکاری با میتی هستیم. “

www.mitie.com

دیدگاهتان را بنویسید