مهارت برای شرکای امنیتی با Corps Security در یک طرح آزمایشی


مهارت برای امنیت (SfS) اولین استقرار را در طرح آزمایشی جدید خود به عنوان بخشی از همکاری جدید با یک ارائه دهنده راه حل امنیتی اختصاصی ، Corps Security آغاز کرده است.

طرح کارآموزی رهبران و سرپرستان تیم را می توان انعطاف پذیر ارائه داد تا با برنامه درسی نیازهای خاص کسب و کار را برآورده کند ، هفت جنبه اصلی از فرهنگ سازمانی و استراتژی تا مدیریت شخصی و پروژه ها را پوشش دهد. این دوره به دانشجویان این امکان را می دهد تا در تجربیات گذشته تأمل کنند ، از آنها بیاموزند و برای روزهای پر چالش تری که ممکن است در کار خود با آنها روبرو شوند آماده شوند.

سپاه امنیت می خواست از Levy Fund خود برای این کارآموزی استفاده کند و SfS را برای تهیه بسته ویژه ای که نیازهای سازمانی آنها را برآورده کند انتخاب کرد. یک میزگرد با مدیریت ارشد امنیت سپاه نیازها و اولویت های آنها را برای این دوره کارآموزی نشان داد ، که از طریق جلسات یادگیری از راه دور کوتاه تر و مکرر ارائه خواهد شد. این قالب بر آموزش با کیفیت تأثیر نخواهد گذاشت ، اما در واقع هدف آن افزایش تعامل با دسترسی بیشتر است.

یک فرصت امنیتی جذاب

پردیپ سینگ ، مشاور آموزش و توسعه امنیت سپاه ، گفت: “این یک فرصت مهیج برای استفاده از مسیر کارآموزی برای حمایت و ارتقا skills مهارت های همکاران ما است که یکی از اولویت های اصلی شرکت است. مهارتهای امنیتی یک رویکرد فعالانه را در حمایت از ما در راه اندازی این کارآموزی خلبانی نشان داده است. ما مشتاقانه منتظر کار با تیم پیش رو هستیم و فرصت های توسعه بیشتری را به همکاران خود ارائه می دهیم. “

اشلی اسکات ، معلم Skills for Security ، گفت: “من اغلب می بینم که عبارات دانشجویان در طی سمینارها تغییر می کند. هنگامی که آنها چیز جدیدی یاد بگیرند که نقش روزمره آنها را به عنوان یک رهبر تسهیل کند ، یا شاید وقتی یک جنبه “دشوار” رهبری که اغلب درک می شود ساده و روشن است – مانند مدیریت تعارض یا تغییر.

“این واقعاً تازه کننده است که در حال حاضر کارآموزانی وجود دارد ، از مدیران عالی گرفته تا مدیران عملیاتی. این دوره به گونه ای طراحی شده است که تا حد امکان تعاملی باشد – برای تحریک تعامل زبان آموز در هر فرصت. “

نگهبانان سپاه آموزش را در مارس 2021 آغاز کردند.

www.skills4security.com

دیدگاهتان را بنویسید