ایرباس ارتباط مطمئنی را برای شهر مورسیا فراهم می کند


ایرباس برای به روزرسانی شبکه ارتباطی امن Tetra ترانویا مورسیا انتخاب شده است که در حال حاضر به عنوان خط تراموا در این شهر عمل می کند. این به روزرسانی با همکاری COMSA Industrial – شرکتی برای مهندسی زیرساخت و صنایع – به عنوان نصب کننده و یکپارچه کننده شبکه تکمیل خواهد شد.

شبکه ارتباطی ترانویا دی مورسیا ، مبتنی بر فناوری Airbus Tetra Claricor ، ارتباط صوتی و داده ای ایمنی را برای کارکنان آهنگ فراهم می کند. همچنین امکان برقراری ارتباط بین مرکز کنترل مرکزی (PCC) و تجهیزات روی هواپیما را با استفاده از پیام های SDS (سرویس کوتاه داده) برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مهم و نظارت بر عملکرد خطوط فراهم می کند.

خوان کارلوس هرناندز ، مدیر عامل شرکت Airbus SLC (Secure Land Communications) در اسپانیا ، گفت: “این به روزرسانی نشان می دهد که چگونه استحکام و قابلیت اطمینان راه حل ها و فن آوری های ارتباطی ایمن ایرباس تضمینی برای پوشش و امنیت در خدمت شهروندان است.”

“سیوریانو آریاس” مدیر عامل شرکت ترانویا دی مورسیا افزود: “تصمیمی که توسط ترانویا دی مورسیا اتخاذ شده تعهدی روشن به نوآوری ، ایمنی و کیفیت خدمات ما است.

از ویژگیهای اصلی ارائه شده توسط این فناوری می توان به اطلاعات مربوط به سرویس تراموا ، مقررات مربوط به زمان و تأخیر ، وضعیت و موقعیت خودرو یا زمان سفر و احتمالی ایجاد زنگ در خودرو اشاره کرد. همه موارد دوم عملکردهای اساسی برای مدیریت بهینه خدمات ، اجرای روان عملیات تراموا و حفاظت از مسافران است.

به روزرسانی شبکه ارتباطی Tetra با فناوری مجازی سازی Claricor ، دسترسی بیشتر به شبکه و خدمات مداوم به مشتری را به همراه خواهد داشت.

ترانویا دی مورسیا 50٪ امتیاز شرکت FCC (Formento de Construcciones y Contratas) است. شرکت ساختمانی اسپانیا و COMSA.

دیدگاهتان را بنویسید