اتیدال و مرکز مبارزه با تروریسم سازمان ملل در حال افزایش همکاری ها هستند


MENA – توصیه شده NewsCounter ترور

9 آوریل 20212

اخیراً تأیید شده است که مرکز جهانی مبارزه با ایدئولوژی افراطی (Etidal) و مرکز مبارزه با تروریسم سازمان ملل (UNCCT) سرویس ضد تروریسم سازمان ملل متحد (UNOCT) برای تقویت و مقابله با یکدیگر تفاهم نامه ای را امضا کرده اند. تروریسم و ​​افراط گرایی خشن (PCVE).

این تفاهم نامه توسط دبیرکل اتحادال ، دکتر منصور الشمری و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد برای مبارزه با تروریسم و ​​مدیر اجرایی کمیته بین المللی حقوق مدنی ، آقای ولادیمیر ورونکوف امضا شد. این امضای نشان دهنده آمادگی UNCCT و Etidal برای متحد کردن نیروها برای مقابله با آفت تروریسم و ​​جلوگیری از گسترش ایدئولوژی های افراطی است.

این فعالیت ها شامل سمینارهای ایجاد ظرفیت در ارتباطات استراتژیک برای جلوگیری از افراط گرایی خشونت آمیز و مقابله با استفاده از اینترنت برای اهداف تروریستی و همچنین برنامه های آگاهی بخشی در زمینه تعامل جوانان ، مدارا و حمایت از قربانیان تروریسم است.

نماینده دائمی پادشاهی عربستان سعودی در سازمان ملل متحد سفیر عبدالله جی المعلمی همچنین به عنوان رئیس هیئت مشورتی UNCCT حضور داشت.

وی گفت: “تفاهم نامه تفاهم امروز با UNCCT نشان دهنده علاقه شدید عربستان و تعهد مداوم آن در مبارزه با تروریسم است.”

آقای ولادیمیر ورونکوف افزود: “تفاهم نامه همکاری بین UNCCT و Etidal آغاز برنامه ما برای توسعه یک همکاری پایدار و عملی بین دو سازمان ما با استفاده از مزایای مقایسه ای مربوطه در فن آوری ، تجزیه و تحلیل و ظرفیت سازی جهانی است.”

دیدگاهتان را بنویسید